Yazar - Aksu2018vize

schengen vizesi

Schengen Vizesi Türleri

Schengen vizesi Bölgesine üye ülkelerden herhangi birinden alınan Schengen vizesi sahibine geçerliliği ve süre kısıtlamaları kadar Avrupa Birliği Schengen üyeleri ve aynı zamanda EFTA Schengen üyeleriyle ilgili olarak tüm Schengen vizesi Bölgesi dahilinde serbest dolaşım izni verir.

Herhangi bir Schengen ülkesinin elçiliği/konsolosluğu tarafından düzenlenen ilgili vize türüne göre seyahatin mahiyeti ve diğer ilgili koşullar gereğince ilgili vize için geçerli olan farklı kısıtlamalar bulunmaktadır.

1.Tek Tip Schengen Vizeleri (USV)

Tek Tip Schengen Vizesi, Schengen Bölgesine Üye Ülkelerden birinin giriş tarihinden başlayarak altı ayda bir maksimum 90 güne kadar süreyle istenilen bölgeden geçme veya orada konaklama iznini temsil eder.

Kişinin Tek Tip Schengen Vizesi aldıktan sonra seyahat edebileceği ülkeler şunlardır: AVUSTURYA, BELÇİKA, ÇEK CUMHURİYETİ, DANİMARKA, ESTONYA, FİNLANDİYA, FRANSA, ALMANYA, YUNANİSTAN, MACARİSTAN, İZLANDA, İTALYA, LETONYA, LİTVANYA, LÜKSEMBURG, MALTA, HOLLANDA, NORVEÇ, POLONYA, PORTEKİZ, SLOVAKYA, SLOVENYA, İSPANYA, İSVEÇ, İSVİÇRE.

Tek Tip Schengen Vizesi, seyahat etme maksadına göre, hem “A” hem de “C” kategorisi için geçerlidir.

 • “A” kategorisi, sahibine Schengen Ülkesi Bölgesine girmeden Schengen Ülkesi Havalimanı dış hatlar bölgesinden seyahat etmesine izin veren Havalimanı Transit Vizesini temsil etmektedir. Havalimanı transit vizesi, Schengen Ülkesi Havalimanından aktarmalı uçuş yoluyla Schengen dışı bir ülkeden başka bir Schengen dışı bir ülkeye seyahat eden vatandaşlar için zorunludur.
 • “C” kategorisi, sahibine vizenin geçerliliğine bağlı olarak belirli bir süreyle bir Schengen Ülkesinde (Schengen Bölgesi) ikamet etme izni veren Kısa Süreli bir vizeyi temsil eder. Bu kategori, vize sahibinin seyahat maksadına göre şu şekillerde alınabilir:
  • Tek giriş vizesi, sahibine, bir Schengen ülkesine (Schengen Bölgesi) belirli bir süreyle sadece bir kez girme izni verir. Girdiğiniz Schengen Bölgesinden ayrıldıktan sonra Schengen Bölgesinde konaklamak için izin verilen süre henüz sona ermemiş olsa bile vizenin geçerliliği sona erer.
  • Çift giriş vizesi, yukarıdakiyle aynı politikayı uygular, ancak Schengen Bölgesine iki kez girmenize izin verilir, yani vizenizin izin verdiği süre boyunca Schengen Bölgesine girebilir, oradan çıkabilir ve hiçbir sorun olmadan tekrar girebilirsiniz. İkinci kez o ülkenin dışına çıktığınızda vizenin süresi sona erer.
  • Çoklu giriş vizesi, sahibine, istediği şekilde Schengen Bölgesine girip çıkma izni verir. Ancak, bu vize sahibine Schengen Bölgesinde Schengen üyesi bir ülke ile Schengen üyesi olmayan bir ülke arasında sınırdan geçtiği günden başlayarak altı ayda bir maksimum 90 gün konaklama izni verir.

2. Sınırlı bölgesel geçerliliği olan vizeler (LTV)

Alınan bu vize türü sadece vizeyi düzenleyen Schengen ülkesinde veya bazı diğer durumlarda vizeye başvururken özel olarak belirtilen belirli Schengen Ülkelerinde seyahat etmenize izin verir. Bu vize, bu Schengen ülkelerinin dışında daha önce belirtilmemiş tüm diğer Schengen ülkelerinde geçersizdir. Bu vize türünün sahibi ilk veya son varış yeri hedefi olmayan başka bir Schengen ülkesine giremez veya oradan geçemez.

Bu vize türü çok özel durumlarda düzenlenir; örneğin, hayırsever bir sebep veya ortak USV sistemine bir istisna olarak uluslararası zorunluluk altında. Bu vize türü geçerli bir seyahat belgesi olmayan ancak herhangi bir acil durumda Schengen bölgesine seyahat etmek durumunda olan kişiler için geçerli olabilir.

3. Ulusal Vizeler

“D” kategorisindeki ulusal vize Schengen ülkelerinden birinde okuyacak, çalışacak veya kalıcı olarak ikamet edecek olan kişilere verilir. Ulusal vize, Schengen ülkesinde daha sonra ülkelerine dönecek şekilde belirli bir süre ve tek bir amaçla ikamet etmesi gereken kişilere verilen tek giriş vizesinden olabilmektedir. Öte yandan, ulusal çoklu giriş vizesi de belirli kişilere verilir ve sahibine, bu Schengen ülkesine dilediği gibi giriş çıkış yapabilme ve aynı zamanda başka vize şartları olmadan tüm Schengen Bölgesinde seyahat etme izni verir.

Çok girişli ulusal vize almak isteyen kişi belirli kriterleri karşılamalıdır:

 • Uluslararası öğrenci programı bir yıldan uzun olmayacak bir süreyle vize verecektir.
 • Schengen ülkelerinden birinde tam bir müfredat programında okumaya başlamak üzere olan uluslararası bir öğrenci. Vize, yine, uzatma olasılığı olacak şekilde bir yıl süreyle düzenlenir.
 • Schengen ülkelerinden herhangi birinde bir yükseköğrenim kurumunda veya araştırma merkezinde kişiyle ve yakın aile üyeleriyle ilgili pedagojik bir çalışma.
 • Uzmanlığını paylaşma maksadıyla sporcu, ressam veya başka türde bir meslekte uzmanlığından dolayı Schengen ülkelerinden herhangi birinde seyahat eden bir profesyonel.
 • Kişinin Schengen Bölgesinden belirlenen bir zaman diliminde ayrılmasına engel olan sağlık durumu gibi acil durumlar.

5 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Yönetmeliği altında bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenen geçerli bir uzun süreli vizeye sahip olan üçüncü ülke vatandaşı her 180 günlük dönemde 90 günden daha fazla olmayacak şekilde diğer Schengen ülkelerinin topraklarında seyahat edebilir ve konaklayabilir.

Schengen Vizesi Hakkında

Schengen Vizesi Hakkında Bilgiler

Schengen Vizesi, uygun makamlar tarafından ilgili tarafa Schengen Bölgesini ziyaret etme ve Schengen Bölgesi dahilinde seyahat etmeye yönelik olarak düzenlenen belgedir.

Schengen Bölgesi, vatandaşlarının tek bir ülke olarak bu bölge dahilinde serbest dolaşımına izin vermeyi kabul eden 26 ülkeden oluşmaktadır. Schengen anlaşmasıyla bağlı 26 ülke arasından 22 tanesi AB’nin parçası, diğer 4 tanesi ise EFTA’nın (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) parçasıdır.

Schengen bölgesi Birleşik Krallık hariç olmak üzere Avrupa ülkelerinin çoğunluğunu kapsar ve Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs ve İrlanda gibi ülkeler yakında anlaşmaya taraf olacaktır. Ancak, Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn gibi Schengen bölgesine ait olup serbest dolaşım politikasını destekleyen fakat AB’nin parçası olmayan ülkeler de bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Schengen Vizesi nedir?
Schengen Bölgesine üye ülkeler tarafından elde edilen Schengen vizesi, sahibine, geçerliliği ve zaman dilimi süresince, Avrupa Birliği Schengen üyeleri ve aynı zamanda EFTA Schengen üyelerine ait tüm Schengen Bölgesi dahilinde serbest dolaşım sağlar.

EFTA’nın açılımı nedir?
EFTA, dokuz Avrupa ülkesinde (Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık) bulunan on Adil Ticaret ithalatçısından oluşan bir birliktir. EFTA, gayri resmi olarak en eski ve en büyük Adil Ticaret ithalatçılarının bazıları tarafından 1987 yılında kurulmuştur. 1990 yılında resmileşmiştir. EFTA, Hollanda’da bulunur ve Ana Sözleşmesi Felemenkçe dilindedir.

EFTA AB’den ne açıdan farklıdır?
EFTA, dokuz Avrupa ülkesinde (Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık) bulunan on Adil Ticaret ithalatçısından oluşan bir birlikken AB, çoğunlukla Avrupa ülkelerinden oluşan (tam olarak söylemek gerekirse 28) ve dünya ekonomisine tek bir ekonomik birim olarak katılan ve tek bir resmi para birimi (avro) altında faaliyet gösteren bir gruptur.

Bir vize düzenlendiğinde Schengen Bölgesinde ne kadar süreyle ikamet edebilirim?
Belirli bir Schengen ülkesi elçiliği/konsolosluğu tarafından düzenlenen vize türüne göre seyahatin mahiyeti ve diğer ilgili koşullar gereğince söz konusu vizeye uygulanan farklı kısıtlamalar bulunmaktadır. Ancak, seyahat edenlere düzenlenen en yaygın vize türü giriş tarihinden başlayarak altı ayda bir maksimum 90 güne ulaşabilmektedir.

Hangi durumda Schengen vizesine başvurmama izin verilir?
Sırasıyla tüm gerekli belgeleri edinebilen ve Schengen bölgesinde konaklamaları sırasında kendilerini idare edebilecek finansal araçlara sahip olan herkesin bir Schengen vizesine başvurmasına izin verilir.

Ne tür bir Schengen vizesine ihtiyacım var?
Seyahatinizin maksadına/mahiyetine bağlı olarak atanan Elçilik/Konsolosluk tarafından düzenlenen üç başlıca Schengen vizesi türü bulunmaktadır.

Tek Tip Schengen Vizesi, Schengen Bölgesi Üye Ülkelerinden birinin giriş tarihinden başlayarak altı ayda bir maksimum 90 güne kadar süreyle istenilen bölgeye geçme veya orada ikamet etmeye yönelik iznini temsil etmektedir.
Sınırlı bölgesel geçerliliği olan vize, sadece vizeyi düzenleyen Schengen Ülkesine veya bazı diğer durumlarda vizeye başvururken özel olarak belirtilen belirli Schengen ülkelerine seyahat etmenize izin verir.
Ulusal vize Schengen ülkelerinden birinde okuyacak, çalışacak veya kalıcı olarak ikamet edecek belirli bireylere verilir.

Tek Tip Schengen Vizesi nedir?
Tek Tip Schengen Vizesi seyahat maksadına göre hem “A” hem de “C” olmak üzere iki kategori için de geçerlidir.

“A” kategorisi, sahibine Schengen Ülkesi Bölgesine girmeden Schengen Ülkesi Havalimanı dış hatlar bölgesinden seyahat etmesine izin veren Havalimanı Transit Vizesini temsil etmektedir. Havalimanı transit vizesi, Schengen Ülkesi Havalimanından aktarmalı uçuş yoluyla Schengen dışı bir ülkeden başka bir Schengen dışı bir ülkeye seyahat eden vatandaşlar için zorunludur.
“C” kategorisi, sahibine vizenin geçerliliğine bağlı olarak belirli bir süreyle bir Schengen Ülkesinde (Schengen Bölgesi) ikamet etme izni veren Kısa Süreli bir vizeyi temsil eder.

Schengen vizesi sahiplerine giriş izin veren Schengen dışı ülkeler hangileridir?
AB’nin ya da Schengen Bölgesinin bir parçası olmayıp yine de diğer Schengen dışı ülkelerden yabancı vatandaşlara SADECE geçerli bir Schengen Vizesi göstermeleri üzerine kendi bölgelerine giriş ve orada konaklama İZNİ VEREN 19 ülke bulunmaktadır. Bu yabancılar onların bölgelerine girmek, oradan geçmek ve orada geçici olarak konaklamak için bu ülkeler tarafından düzenlenen ulusal bir vizeye ihtiyaç duymazlar.

Vize başvurusu için uçuş seyahat programı nedir?
Uçuş seyahat programı belirli bir uçuşun programı hakkında çevrimiçi olarak doğrulanabilen onaylı bir belgedir.

Yeni Zellanda Vizesi

YENİ ZELLANDA VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ücretli İseniz

 1. 1.Çalıştığınız yerden adınıza işinizi belgeleyen bir yazı ve S.S.K. işe giriş bildirgesi, son 3 aylık maaş bordrosu.
 2. 2.Çalıştığınız iş yerinin Vergi levhası fotokopisi son yıla ait olup işlenmiş olması gerekir.
 3. 3.Oda sicil kayıt sureti ve Faaliyet belgesi fotokopisi. (En fazla üc ay geriye dönük olması gerekir)
 4. 4.İş yerinin imza sirküleri.
 5. 5.Ticari sicil gazetesi.
 6. 6.Şahsınıza ait en az üç ay geriye dönük işlem görmüş ve son halinde seyahat masraflarınızı karşılayacak banka hesap cüzdanı.
 7. 7.Var ise kredi kart ektstreniz ve gayrimenkul tapu fotokopisi.
 8. 8.Evli iseniz evlilik cüzdanı fotokopisi.

İşveren İseniz

 1. 1.Gideceğiniz ülke adına veya ilgili makam’a başlıklı adı altında antetli kağıda vize talep dilekçesi.
 2. 2.İşyeri vergi levhası fotokopisi son yıla ait olup işlenmiş olması gerekir.
 3. 3.Ida sşcşk jayut sureti, faatliyet belgesi fotokopisi. (Son üç aya ait olması gerekir.)
 4. 4.İşyeri imza sirküleri.
 5. 5.Ticari sicil gazete fotokopisi.
 6. 6.Şahsınıza ve varya şirket adına son üç aya ait işlem görmüş son halinde seyahat masraflarınızı karşılayacak miktarda meblağ olan banka hesap cüzdanı. (Bankadan para miktarınızı gösteren yazı kabul edilmemektedir.) Varsa son aya ait kredi kart ekstresi, gayrimenkul tapu fotokopisi vs.
 7. 7.Evli iseniz evlilik cüzdanı fotokopisi.

Emekli İseniz

 1. 1.Emekli kart fotokopisi. (S.S.K. BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI)
 2. 2.Maaş aldığınız banka hesap cüzdanı veya ne kada rmaaş aldığınızı gösteren bankadan bir yazı. (Bankamatik kart fotokopisi geçerli değildir.)
 3. 3.Şahsınıza veya evli iseniz eşinize ait geriye dönük son üç aylık işlem görmüş ve son halinde seyahat masraflarınızı karşılayacak miktarda meblağ olmalıdır.
 4. 4.Varsa gayrimenkul tapu fotokopisi ve son aya ait kredi kart ekstresi(Kredi kartı fotokopisi geçersizdir.)

Öğrenci İseniz

 1. 1.Okuldan öğrenci belgesi.
 2. 2.Öğrenci ailesinin iş ve gelir durumunu gösteren belgeler.(Yukarıdaki maddeleri içeren İşveren,Ücretli,Emekli vs.)
 3. 3.Öğrenci anne ve babası ile gitmiyorsa ailesinden noter tastikli muvaffakatname. Aile bireylerinden herangibiriyle gidiyorsa gitmeyen aile bireyinden noter tastikli muvaffakatname gereklidir.(Çocuk 18 yaşından büyükse noterden muvaffakatnameye gerek yoktur.)

YUKARIDAKİ BELGELER GİDİLECEK ÜLKENİN ELÇİLİĞİNE BAĞLI OLARAK NOTER TASDİKLİ İSTENİLEBİLİR

NOT:
Gidilecek her ülke için en az 2 adet arka fonu beyaz fotoğraf
Otel ve uçak rezervasyonları
Ticari gidenlerden davetiye
30.000 Euro teminatlı seyahat sigortas GEREKLİDİR.

Tüm Vize İşlemleriniz İçin Bizi Arayabileceğiniz Telefon Numaralarımız

0 532 314 97 17
0 532 323 95 14
0212 249 10 76

fransa vizesi

Fransa Vizesi

Fransa vizesi seyahati gündemi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seyahatleri öncesi Fransa vizesi almaları gerekmektedir. Umuma mahsus pasaport sahiplerinin Fransa vizesi almaları zorunlu olurken resmi pasaport (Yeşil, Gri, Siyah) sahibi kişiler ise 180 gün içerisinde 90 günü aşmama koşuluyla Fransa vize işlemlerinden muaftır. Ayrıca Fransa vize başvuru işlemleri için parmak izi uygulaması, özel fotoğraf çekimi ve mülakat gibi vize işlemleri için bir takım prosedürler bulunmaktadır.

Fransa vizesi, başvuru sahibinin seyahat amacına uygun vize kategorsine ait evrakları eksiksiz bir şekilde bir araya getirerek ve vize uyum koşullarını tamamlayarak alınabilmektedir.

Fransa vizesi başvuru sahibi, Fransa vize uyum koşullarının tamamlanmasının ardından kısa süreli seyahatler için  (maksimum 90 gün konaklama yapma hakkı) Fransa Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş vize başvuru merkezlerine ve yine yetkili seyahat ve turizm acentelerine Fransa vize müracaatlarını gerçekleştirilmelidirler.

Fransa Konsolosluğu, Konsolosluğa direk olarak yapılan kısa süreli Schengen vize başvurularını kabul etmemektedir. Kısa süreli Fransa vizesi (schengen vize) başvuruları Fransa Konsolosluğu tarafından yetkili kılınmış kurumlara ve seyahat acentelerine gerçekleştirilmelidir. Fransa vizesi başvuruları, işlem sonuçlanma süresi ve verilen vize süresi hakkında karar ise Fransa Konsolosluğu’na ait olacaktır.

Fransa Vizesi Başvuru

Fransa vizesi başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak, vize başvuru evrakları ve yenilenmiş bir pasaportla Fransa Konsolosluğu veya konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş vize merkezlerine başvurularınızı yapabilirsiniz. Fransa Konsolosluğu 10 yıldan daha eski olan ve seyahat bitim tarihi itibariyle en az 3 ay geçerli olmayan pasaportlarla yapılan vize başvurularını ise kabul etmemektedir.

Schengen Bölgesi’ne üye ülkelere seyahat etmek isteyen kişiler, seyahatlerini vize başvurusunda bulundukları Schengen ülkesinden başlatmak kaydıyla diğer Schengen ülkelerine aynı vize ile seyahat edebilmektedir. Schengen vizesi 90 güne kadar olan seyahatler için geçerlidir.

Avrupa Ülkeleri arasında imzalanan ve 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler arasında dolaşım serbestisi tanıyan bir bölge oluşturulmuştur. Bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler, Schengen Bölgesi dışında kalan ülkelere ilişkin sınır geçişleri için ortak kurallar uygulamaya başlamıştır.

Toplamda 26 ülkeyi kapsayan Schengen Bölgesi, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Liechtenstein, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan’ı kapsamaktadır. İsviçre, İzlanda ve Norveç ise AB’ye üye olmadıkları halde özel bir anlaşma aracılığı ile Schengen Bölgesi’ne dahil olmuşlardır.